صفحه اصلی | اخبار | سیاسی | پژوهشی | پرورشی | اجتماعی | نیروی انسانی | تربیت بدنی | حلقه های صالحین | پایگاه های بسیج | تصاویر | بخش نامه ها | کلام آسمانیان | استفتائات | بصیرت

مسئله اول:

لباس ها ووسایلی که براساس نیازخریده وازآن استفاده کرده ایم،اگر پس ازاستفاده وقبل ازپایان سال خمسی ازآن بی نیازشدیم،آیامتعلق خمس واقع می شود؟در صورتی که بعدازسال خمسی ازآن بی نیازشویم،حکم چگونه است؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):در هر دو فرض مذکور ،خمس تعلق نمی گیرد

مسئله دوم:

قبل ازسال خمسی جنس موردنیازی راخریداری کرده وپس از سال خمسی به دلیل معیوب بودن آن راپس داده وپولش رادریافت نمودم،آیا به پول مذکور خمس تعلق می گیرد؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):درفرض سوال چون مبلغ برگشتی درآمدجدیدمحسوب نشده بلکه همان مال سابق است،مشمول وجوب خمس می باشد.

مسئله سوم:

خمس مالی که قیمت هنگام فروش آن کمتراز قیمت خریداست،چگونه می باشد ؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله): سر سال خمسی به هر مبلغی که در بازار می خرند خمس دارد.

مسئله چهارم:

ملاک در تعیین سال خمسی ،شمسی است یا قمری؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):فرقی بین سال  شمسی وقمری نیست
آزمون زلال احکام روز جمعه 90/2/30اعلام شد .درضمن همکاران گرامی متوانند   زلال احکام ارسالی به مدارس رااز قسمت بخشنامه های سایت دریافت نمایند.
در این قسمت از بخش استفتائات به بررسی دو حکم در مورد اسماء متبرکه و دو حکم در مورد وظیفه مکلف در هنگام وضو می پردازیم
مسئله اول :
ملاک ومعیارتحقق تقلید چیست؟اگرشخصی نیت کند مقلد یکی از مراجع عظام باشد آیا در تحقق تقلید کافی است یا باید به فتوای آن مرجع هم عمل نماید؟
ورود کاربران

شناسه کاربری :
رمز عبور :

اوقات شرعینظرسنجی

از خدمات سایت رضایت دارید؟