صفحه اصلي > اخبار > آزادگان آمدند؛ دلیر و مقاوم، نستوه و استوار

آزادگان آمدند؛ دلیر و مقاوم، نستوه و استوار


25 مرداد 1395. نويسنده: maleki

آزادگان آمدند همان طور که رفته بودند؛

دلیر و مقاوم، نستوه و استوار

آزادگان را اسير خواندن،انصاف نيست ،

آزاده شايسته و بايسته شأن آنهاست
آزادگان را اسير خواندن،انصاف نيست ، آزاده شايسته و بايسته شأن آنهاست، مرداني كه در اسارت دشمن نبودند، بلكه دشمن دراسارت روح بزرگ واعتقاد راسخ آنهابود.
،هيچ مي دانید، شکنجه زير دست بعثي هاي وحشي، که از هيچ گونه عمل بي شرمانه و گستاخانه اي پروا ندارند، يعني چه؟

هيچ مي دانید ، صبر و صلوات زير بدترين شکنجه ها يعني چه؟

هيچ مي دانید ، شکنجه دادن يک نوجوان بچه سال، جلوي چشمانت، آن هم براي حرف کشيدن از تو يعني چه؟

مي دانید ... وقتي با اسرا و آزاده ها صحبت مي کنيد... اگه از آنها تلخ ترين خاطره و بدترين شکنجه را بپرسيد... مي گویند: وقتي آن بعثی ها يکي ديگر را به خاطر من، جلوي من شکنجه دادند...

آری ،اینها همه مقاومت و ایستادگی آزادگان کشورماست که چه رنج ها و سختی هایی را تحمل کردند.....

برگی دیگر از تقویم انقلاب ورق خورد و یوم اللّه دیگری متولّد شد. ثانیه های انتظار به کندی می گذشت. شهر به استقبال پرندههای مهاجر آمده بود که در سال های سخت هجران از وطن، بال و پر خود را در زیر شکنجه های کفر شکسته بودند.

 


بازگشت