صفحه اصلي > مدیریت فرهنگی پرورشی / حلقه های صالحین > قرآن ، من شرمنده تو ام

قرآن ، من شرمنده تو ام


10 مرداد 1395. نويسنده: maleki

قرآن ، من شرمنده تو ام

 

قرآن ! من شرمنده توام اگر محتوایت را کنار گذاشته ام و جلدت را می بوسم و برای تقدیس و تبرک و اسباب کشی بکارت میبرم،
از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی و اجتماعی را از تو نخواستند،
وسیله شفای امراض جسمی چون درد کمر و سر قرارت دادند
و چون در بیداری رهایت کردند، بالای سر در خواب گذاشتند
وبالاخره، اینکه می بینی؛ اکنون در خدمت اموات قرارت داده اند و
و ندایت از قبرستان های ما به گوش می رسد.

 


بازگشت