صفحه اصلي > استفتانات > دو استفتاء از مقام معظم رهبری

دو استفتاء از مقام معظم رهبری


9 بهمن 1394. نويسنده: maleki
ملاک مسافت شرعي: اول شهر مقصد يا نقطه خاص؟
س: شخصی از وطن به مقصد شهری مسافرت می کند که تا اول آن شهر مسافت شرعی نیست لکن تا نقطه ای که مقصود اوست (مثلاً منزل دوستش) مسافت شرعی می باشد، آیا برای محاسبه مسافت شرعی اول شهر ملاک است یا نقطه ای که در آن شهر مقصود فرد می باشد؟
  ج) اگر برای نقطه خاصی سفر نکرده بلکه مقصود او خود شهر است، اول شهر ملاک است اما اگر نقطۀ خاصی مد نظر است مثلاً دوستی او را به منزل یا باغی که در داخل همان شهر است دعوت کرده، در محاسبه مسافت، همان نقطه باید در نظر گرفته شود.
خريد فروش کالاهاى خارجى
س: خرید و فروش کالاهای خارجی با توجه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری «دام ظله» چه حکمی دارد؟
ج) معظم له فتوی به حرمت خرید کالاهای خارجی نداده اند هر چند شایسته است تا حدّ امکان از خرید کالاهای خارجی اجتناب و از کالاهای ساخت داخل استفاده شود.

بازگشت