صفحه اصلي > مدیریت علمی پژوهشی / بخش نامه ها > یازدهمین جشنواره علمی وپژوهشی

یازدهمین جشنواره علمی وپژوهشی


8 آذر 1393. نويسنده: admin

 

باسمه تعالی
امام سجاد(ع): هر کس خود را به واسطه خدا بی نیاز کند، مردم نیازمند او می شوند.
شماره داخلی : ۲۵۳۲/۰/۳۲۵۵۲
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

 

به واحدهاي آموزشي: ارسال گردد                                 شماره جلسه10 ردیف 27  به تاریخ  1/9/ 1393 
سطوح اجرايي: مدیریت ناحیه/معاونت/مدارس                                   مستندسازی شد

به:واحدهای آموزشی،کانون ها،سالن های ورزشی ودوایر داخلی
موضوع:یازدهمین جشنواره علمی وپژوهشی فرهنگیان بسیجی

سلام علیکم
بااحترام وصلوات برحضرت محمد(صلی الله علیه وآله)وآل مطهرش،بدینوسیله محورها وموضوعات یازدهمین جشنواره علمی وپژوهشی فرهنگیان بسیجی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.مقتضی است مدیران محترم ضمن اطلاع رسانی شایسته، تمهیدات لازم را جهت حضور فعال همکاران گرامی در جشنواره مذکوربعمل آورند.
1- فرهنگ واقتصاد
* آموزش وپرورش وچالش های فرهنگ واقتصاد
* اقتصاد آموزش وپرورش وفرهنگ مصرفی
* نقش معلم وبرنامه ریزی درسی در رشد وتعالی فرهنگ اسلامی

2- مدیریت جهادی
* مدیریت جهادی در آموزش وپرورش (موانع ،چالش ها،راهکارها)
* شایسته سالاری ومدیریت جهادی در آموزش وپرورش
* ضرورت و الویت های مدیریت جهادی در آموزش وپرورش

3- تحول بنیادین در آموزش وپرورش
* آسیب شناسی فراینداجرایی سند تحول بنیادین (درون سازمانی وبرون سازمانی)
* آثار وپیامدهای اجرایی شدن سندتحول در آموزش وپرورش
* چگونگی ایجادانگیزه برای اجرای سند تحول(مدیران،معلمان،و....)

4- نظام تعلیم وتربیت وقدرت نرم انقلاب اسلامی
* معلم ونهضت جهانی مقاومت
* معلم ودانش رسانه ای(ضرورت ها ونیازمندیها)
* آموزش وپرورش ومقابله با آسیب های رسانه های نوین

* لازم بذکراست مهلت ارسال آثار به کانون بسیج فرهنگیان،حداکثرتا تاریخ 27/9/93 می باشد.


 

علیرضا اسلامی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه2 قم 
از طرف حسین ملکی معاونت پشتیبانی
 

بازگشت