صفحه اصلي > مدیریت فرهنگی پرورشی > مسابقه فرهنگی بسیجی بصیر

مسابقه فرهنگی بسیجی بصیر


3 آذر 1393. نويسنده: admin
باسمه تعالی
امام سجاد(ع): هر کس خود را به واسطه خدا بی نیاز کند، مردم نیازمند او می شوند.
شماره داخلی : ۲۵۳۲/۰/۳۲۶۷۶
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

 

به واحدهاي آموزشي: ارسال گردد                                 شماره جلسه11 ردیف 3  به تاریخ 1/9/ 1393 
سطوح اجرايي: مدیریت ناحیه/معاونت/مدارس                                   مستندسازی شد

 

به:واحدهای آموزشی،کانون ها،سالن های ورزشی و دوایر داخلی
موضوع: مسابقه بسیجی بصیر

سلام علیکم
بااحترام وصلوات برحضرت محمد(صلی الله علیه وآله)وآل مطهرش،به پیوست سئوالات مسابقه بسیجی بصیر جهت استفاده وبهره برداری همکاران گرامی ارسال می گردد.مقتضی مدیران محترم تراکت وسئوالات مذکور را درمحل مناسب ودرمعرض دید همکاران گرامی نصب نمایند.

علیرضا اسلامی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه2 قم 
از طرف حسین ملکی معاونت پشتیبانی
 

بازگشت