صفحه اصلي > بخش نامه ها > کل زلال احکام ارسال شده به مدارس در طول سال

کل زلال احکام ارسال شده به مدارس در طول سال


11 اردیبهشت 1390. نويسنده: maleki

مسابقه زلال احکام                   شماره 1

  مسئله اول:مرجع تقلید باید دارای چه شرایطی باشد؟

   جواب : 1- اجتهاد 2- بلوغ 3-  مرد بودن 4- حلال زادگی 5- عقل 6- عدالت7  - زنده بودن 8- شیعه دوازده امامی بودن

*تقلید ابتدائی ازمجتهد میت جایز نیست یعنی کسی که اکنون مکلف شده یاتاکنون تقلیدنکرده ،نمی تواند از مجتهدی که از دنیا رفته است تقلید کند بلکه باید مقلد مجتهد زنده باشد

    مسئله دوم :

ملاک ومعیارتحقق تقلید چیست؟اگرشخصی نیت کند مقلد یکی از مراجع عظام باشد آیا در تحقق تقلید کافی است یا باید به فتوای آن مرجع هم عمل نماید؟

  جواب:امام خمینی(ره)تقلید عملی است که مستند به فتوای فقیه معینی باشد (تحریر الوسیله ج1ص3)

امام خامنه ای (مد ظله ):تقلید یعنی اینکه مکلف اعمال شرعی خودراطبق تشخیص وفتوای مجتهد معین بجا آورد

   مسئله سوم:

آیا در مسئله بقاء بر تقلیداز مجتهد میت،رجوع به مجتهد حی اعلم لازم است.

جواب: امام خمینی (ره):

بقا بر تقلید میت باید به فتوای مجتهد زنده وبنابراحتیاط واجب اعلم باشد(تحریر الوسیله ج1ص6و7)

امام خامنه ای (مد ظله ):

در جواز بقاءبر تقلید میت ،در صورتی که اتفاق فقها باشد اجازه از اعلم واجب نیست (اجوبه الاستفتاءات ص7 س 35)

 

   مسئله چهارم :

      از آن جا که دختران تازه مکلف قدرت تشخیص مرجع تقلید را ندارند آیا بروالدین واساتید واجب است برای آن ها مرجع تقلید انتخاب نمایند؟

جواب : امام خامنه ای (مد ظله ):وظیفه انتخاب مرجع تقلید متوجه به خود مکلف است ودیگران می توانند اورابرای رسیدن به تشخیص صحیح کمک کنند

 

زلال احکام      شماره 2

مسئله اول:

مس كلمه الله در عبدالله ومانند آن ویا خدا در کلماتی مانند کدخدا ،خدایان و... در صورتی که از آنها غیر از خدا وند متعال اراده شود ،بدون وضو چه حکمی دارد؟

جواب : امام خمینی (ره ): مس اسم الله بدون طهارت جایز نیست ( استفتائات  ج1 ص 48)

امام خامنه ای مدظله : مس لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست اگر چه جزئی از یک اسم باشد  (اجوبه الا ستفتائات ص 29 )

مسئله دوم:مس القاب انبیاءوچهارده معصوم (علیهم السلام )بدون وضوء چه حکمی دارد ؟

جواب : امام خامنه ای (مد ظله ) : خلاف احتیاط است

مسئله سوم :اگر زخم یادمل یاشکستگی که روی آن باز است درموضع غسل(شستن )باشدوآب برای آن ضرر دارد،وظیفه مکلف برای وضو گرفتن چیست ؟

جواب : امام خمینی (ره ): جراحت بازی که شستن آن ممکن نیست بنابر اقوی شستن اطراف آن کفایت می کند واحتیاط مستحب این است که پارچه ای بر آن قرار داده وروی آن دست بکشدوتیمم لازم نیست

امام خامنه ای مدظله : باید اطراف آن را بشوید واحتیاط آن است که اگرکشیدن دست تربرآن ضرر ندارد،دست تر بر آن بکشد

مسئله چهارم:شخصی که می دانسته وظیفه اش درتنگی وقت نمازتیمم بوده،وضو یاغسل انجام داده ،حکم وضو وغسل او چیست ؟

 جواب :امام خمینی (ره ):اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده،بنابر احتیاط واجب باطل است ولی اگر به عنوان طهارت یا نیات دیگر (مثل مس قران...) وضوگرفته یاغسل کرده صحیح است(تحریر الوسیله ج1-ص105)

زلال احکام         شماره 3

مسئله اول:اگر هنگام وضوموقع شستن صورت،دست چپ نجس شودآیازمانی که می خواهیم برای دست راست آب برداریم می توانیم دست چپ راآب کشید؟

   جواب : امام خامنه ای مد ظله :

 می توان همان وقت هم آب کشید ولازم نیست از اول وضو آب کشیده شود (استفتائات )

مسئله دوم :در صورت عذر از انجام غسل ،آیا یک تیمم کفایت از چند غسل واجب می کند.

   جواب :امام خمینی (ره ): احتیاط واجب آن است که بدل از هر یک از آنها یک تیمم نماید(تحریر الوسیله  ص 112)

 امام خامنه ای (مد ظله ) : بنابر احتیاط واجب ،باید برای هر غسل ،یک تیمم بجا آورد

مسئله سوم:

حضرت امام (ره ) در استفتائات فرمودند که تکرار عمل (مثلا در غسل )حرام است آیا این حرمت موجب بطلان غسل هم می شود یا خیر ؟اگر بله در حال حاضر تکلیف چیست؟

   جواب :امام خامنه ای (مد ظله ) :

اگر به حد وسواس برسد حرام است ،ولی همه عملهای وسواسی باطل نیست (استفتائات )

مسئله چهارم:

آیا شستن موهای بلند در غسل لازم است؟(آیا زن در هنگام غسل باید دنباله موی خود را حتما بشوید ونرسیدن آب به مقداری از گیسوان موجب بطلان غسل می گردد )

   جواب :امام خمینی (ره): بنابر احتیاط واجب ،لازم است (تحریر ج 1ص 35 )

 

زلال احکام     شماره 4

 

 

   مسئله اول:آیا زیر لب خواندن (حمد وسوره)یابعضی ازاذکارنماز،اذان ویا دعاهای وارده (بدون حرکت لب ها )صحیح است ؟

     جواب :

 امام خامنه ای مد ظله : صحیح نیست وکفایت نمی کند  

   مسئله دوم :آیا ماموم می تواند در رکعت اول ودوم نمازهای اخفاتی در نماز ظهر وعصرکه قرائت آن آهسته است )مشغول به ذکر باشد؟

    جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ) : در دورکعت اول نمازهای اخفاتی در نمازجماعت مستحب است ماموم مشغول به ذکر باشد

   مسئله سوم :اگر نماز آیات (به واسطه خسوف،کسوف ،زلزله و....)برعهده فردی واجب  بوده ولی بجا نیاورده است ، اکنون نیت اداءباید بخواند یا قضا؟

   جواب :

امام خامنه ای (مد ظله )   : در فرض سوال اگرسبب وجوب نمازآیات براثر خسوف وکسوف بوده است بعدازآن به نیت قضا  باید بخواند وامادرسایر آیات باید نمازآیات را به نیت اداءبجا آورد 

   مسئله چهارم: آیا درزلزله  برای پس لرزه ها هم  نماز آیات واجب است؟

جواب :

امام خامنه ای( مد ظله) : هر زلزله ای چه شدید وچه ضعیف ،اگر زلزله مستقلی محسوب شود نماز آیات جداگانه ای دارد.

ه ای( مد ظله) : شستن تمام مو به احتیاط واجب لازم است (استفتائات )

زلال احکام         شماره 5

 

مسئله اول:مقدار مسح سر وپارا توضیح فرمائید؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ): مسح سر به هر اندازه که باشدکافی است ومسح پااز نظرطول از سر یکی از انگشتان تا مفصل واز نظر عرض به هر مقداری که باشد کافی است

مسئله دوم  برحسب فتوی جنابعالی مسح پابایدتامفصل کشیده شودلطفاتوضیح فرمائیداگرشخصی مسح پاراتاروی برآمدگی میکشیده است آیاباید نمازهایی را که بااین نوع وضو گرفتن خوانده است قضاءنماید

جواب :

 امام خامنه ای مد ظله : نسبت به گذشته،محکوم به صحت است واز این به بعد،تا مفصل مسح نماید

مسئله سوم:فردی نمی داندکه از زمان بلوغ خود چه مقدار نماز قضا بر ذمه اش است  وبه علت  وسواس مقدار سال های زیادی را در نظر می گیرد وهمین منجر شده که اصلا برای خواندن نمازها شروع به کار نکند لطفا بفرمائید تکلیف او چیست؟

 جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ) : بیش از مقداری که یقین دارد نماز از او فوت شده لازم نیست قضا کند.  

مسئله چهارم:آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر میکند؟

جواب :

امام خامنه ای مد ظله : نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است (وکفایت می کند )

مسئله پنجم:آیا زنان مسلمان می توانند در نماز خواندن به پیش نماز زن اقتداءکنند؟

جواب:

امام خامنه ای (مد ظله ): امامت جماعت زن برای زنها اشکال ندارد

 

  

مسابقه                 زلال احکام                   شماره 6

 

 مسئله اول:   آیا ذکر تسبیحات در رکعت سوم و چهارم نماز، سه مرتبه واجب است یا یک مرتبه کفایت می کند؟

   جواب :

 امام خامنه ای (مد ظله ): یک مرتبه کافی است هر چند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود

    مسئله دوم :

الف:باطل کردن روزه قضاء قبل وبعد از ظهر چه حکمی دارد درصورتی که زمان برای جبران آن هست ؟ ب :باطل کردن روزه مستبحی قبل از ظهر چه حکمی دارد؟

  جواب:

  امام خامنه ای (مد ظله ):الف :قبل از ظهر جایز است وبعد از ظهر جایز نیست بلکه کفاره واجب می شود

    ب : قبل از ظهر جایز است وبعد از ظهر مکروه است

   مسئله سوم:

دختری که تازه به تکلیف رسیده ولی توانائی روزه گرفتن ندارد چه وظیفه ای دارد؟

جواب:

امام خامنه ای (مد ظله ):اگر گرفتن روزه برای ایشان ضرر داشته باشدیا تحمل آن برایش همراه با مشقت زیاد باشد ،افطار برای او جایز است ولی قضای روزه ها بر او واجب است

   مسئله چهارم :  با توجه به این که برخی از پزشکان اطلاعی از مسائل شرعی ندارند ،اگر پزشک ،شخصی را از روزه گرفتن منع کند آیا عمل به گفته او لازم است؟

جواب :

 امام خامنه ای (مد ظله ):اگر مکلف از گفته پزشک یقین کند که روزه برای اوضرر دارد ویا از گفته وی یا منشاءعقلایی دیگری برای او خوف از ضرر حاصل شود ،روزه گرفتن برای او واجب نیست بلکه جایز هم نیست

 

زلال احکام                شماره 7

مسئله اول:

الف : برای روزه دار بخور دادن   چه حکمی دارد؟ ب:  قطره در بینی چکاندن برای روزه دار چه حکمی دارد؟

جواب :

 امام خامنه ای مد ظله :

 الف : درصورتی که بخار به صورت آب در دهان در آید وآنرا فرو دهد روزه را باطل می کند.

 ب : مکروه است و در صورتی که به حلق برسد، موجب بطلان روزه می شود.

مسئله دوم:اگر روزه دار آغاز سفرش قبل از اذان ظهر و خروج ازحد ترخص بعد از اذان باشد، وظیفه او چیست؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ):

 درفرض مرقوم، احتیاط رعایت شود به این گونه که روزه را گرفته و قضای آن را نیز انجام دهد.

مسئله سوم:

اگر روزه دار در روزه واجب معین نیت انجام مفطر (افطار )نماید اما مفطر را انجام ندهد حکم روزه او چیست؟

 جواب :

 امام خامنه ای مد ظله :

 اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن برگردد به طوری که قصد ادامه روزه نداشته باشد،  روزه اش باطل می شود اما اگر تصمیم بگیرد کاری را که موجب باطل شدن روزه است انجام دهد و هنوز آن را انجام نداده است صحت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید.

مسئله چهارم:آیا روزه دار می تواند ملاک در امساک  و افطار را اذانی قرار دهد که از رسانهای گروهی اعلام میگردد؟

جواب :

امام خامنه ای مد ظله :

اگر برای مکلف اطمینان به دخول وقت از طریق مذکور (اعلام اوقات شرعی و پخش اذان از رادیو و تلویزیون) حاصل شود، می تواند بر آن اعتماد کند.

 

زلال احکام                 شماره 8

مسئله اول:

آیا نماز در لباس معطربه عطرهای امروزی که حاوی الکل است صحیح است؟

جواب :

 امام خامنه ای مد ظله :اگر علم به نجاست آن نداشته باشد نماز در لباسهای مذکور اشکال ندارد

مسئله دوم:حکم تزریق خون به بدن در حال روزه چیست؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ): بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است

مسئله سوم:تزریق انواع آمپول ها در حال روزه چه حکمی دارد؟

 جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ) : احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول های مقوی  یا مغذی وهر آمپولی که در رگ تزریق می شود ونیز انواع سرم ها خوداری کند،لکن آمپول هایی که در عضله تزریق می شود ونیز آمپول هایی که برای بی حس کردن به کار می رود ،مانعی ندارد

مسئله چهارم:پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام خصوصا در محرم وصفر چگونه است؟

جواب :

امام خامنه ای مد ظله : پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت خصوصا سیدالشهدا علیهم السلام برای تعظیم شعائر وبه عنوان اظهار تاثر مستحسن است

مسئله پنجم:عزاداری،زنجیرزنی و...خواهران به ویژه قشر جوان با پوشش کامل در بین صفوف برادران چه حکمی دارد ؟

جواب:امام خامنه ای (مد ظله ): شرکت زنان در دسته های سینه زنی وزنجیر زنی شایسته نیست

زلال احکام                 شماره 9

مسئله اول:

خمس به چند چیز واجب می شود؟

جواب :

 امام خامنه ای( مد ظله): در هفت چیز خمس واجب می شود اول: منفعت کسب دوم:معدن سوم :گنج چهارم:مال حلال مخلوط به حرام پنجم : جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید ششم : غنیمت جنگ هفتم : زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسئله دوم

شروع سال خمس چه زمانی است ؟طریقه محاسبه آن چگونه است؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ): سال خمس قرار دادی نیست بلکه یک امر قهری وواقعی است یعنی تاریخ ودریافت اولین در آمد ابتدای سال خمس شما بوده ودر هر سال همان روز سر سال خمس شما ست وآنچه از در آمد بین سال در زندگی مورد نیاز ودر حد شان ،صرف شده ،خمس ندارد وآنچه سر سال خمسی باقی مانده به اضافه جنس های مصرفی از قبیل برنج ،نخود وامثال آن که تا آخر سال مصرف نشده وچیزهای خریداری شده که مورد نیاز نبوده یا بیش از حد شان بوده ،متعلق خمس هستند وسر سال خمس ،تا مکلف خمس خود را پرداخت نکرده حق تصرف در مال متعلق خمس را ندارد والبته مهریه،ارث ،هدیه ،عیدی وپاداش ،خمس ندارد.

( با این وجود اگردر محاسبه خمس مشکلی دارید می توانید به دفتر یا یکی ازنمایندگان مجاز مقام معظم رهبری     (دام ظله العالی  ) در امر وجوهات مراجعه و وبامشورت محاسبه گردد.

مسئله سوم:

حقوق بازنشستگی که عموما طبق قرارداد از در آمد سال های قبل کسر شده است وپرداخت آن  به زمان بازنشتگی اختصاص یافته آیا به مجرد دریافت ،باید خمس آن را پرداخت ؟

 جواب :امام خامنه ای (مد ظله ) : مبالغی که از حقوق زمان اشتغال کسر نموده اند پس از بازنشتگی ماهانه می پردازنددر صورتی که از مخارج سال زیاد بیایدپرداخت خمس آن واجب است

مسئله چهارم:

آیا به هدیه ای که تا سال خمسی بدون استفاده باقی مانده ،خمس تعلق می گیرد ؟

جواب:

امام خامنه ای (دام ظله ):هدیه وهبه خمس ندارد ،هر چند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس آن پرداخت شود

زلال احکام                 شماره 10

مسئله اول:

الف : آیا به پولی که همسر از حقوق خود به شوهرش می بخشد خمس تعلق می گیرد؟

ب :  اگر شوهر این خانم پولی را برای هزینه های  شخصی به خانم بدهد ،حکمش چگونه است؟

جواب : امام خامنه ای( مد ظله):اگر از در آمد بین سال ودر حد شان زن باشدخمس آن واجب نیست ولی هر کاری برای فرار از خمس جایز نیست

مسئله دوم

شخصی که اتومبیل خود را جهت کار وکسب استفاده می کرده ،به فروش رسانده تا خانه ای خریداری کندآیا به پول آن  خمس تعلق می گیرد ؟

جواب :امام خامنه ای( مد ظله):آری

مسئله سوم:

آیا به پول فروش خانه خمس تعلق می گیرد؟وتا پایان سال فرصت هست درصورتی که با پرداخت خمس امکان خرید مجددخانه به طورکلی یامتناسب با شان از بین برودآیا می توان خمس رافعلا پرداخت نکردوبعنوان بدهکاری خمس محسوب نمود؟

جواب :

امام خامنه ای(مد ظله):پول فروش خانه مسکونی اگردرهمان سال خمسی صرف خریدخانه مسکونی یا سائرمایحتاج زندگی شودخمس نداردوهمچنین اگربا پرداخت خمس پول،باقیمانده کافی برای خریدخانه موردنیازنباشدونتواندکمبودرا ازراههای دیگرتامین نمایدلازم نیست خمس آنرا بپردازد

مسئله چهارم:

آیابه ماشینی که ازآن برای امرارمعاش استفاده می شودخمس تعلق می گیرد؟درصورتی که ماشین را بفروشد چطور؟

جواب:امام خامنه ای (دام ظله ):اگر ماشین را برای استفاده شخصی خریده وبعدا به جهت احتیاج از آن استفاده کاری می کند خمس ندارد واگر برای وسیله کار خریده حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد بین سال تهیه کرده به قیمت خرید خمس دارد     

زلال احکام  شماره 10ویژه خواهران

 

    امام خمینی (ره ) :

      اصل حکم حجاب از ضروریات است ومنکران آن حکم منکر ضروری را دارد و

منکر ضروری محکوم به کفر است مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا ورسول نیست

   مسئله اول:

      آیا بر زن واجب است وجه وکفین را از نا محرم بپوشاند؟

  جواب :   امام خامنه ای( مد ظله):

        زنان به جز ءصورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است ودست ها از سر انگشتان

تا مچ ،بقیه اعضای بدن خود را باید از نا محرم بپوشاند

  مسئله دوم

     نمایان بودن ابروی اصلاح شده در برابر نامحرم چه حکمی دارد؟

  جواب :

  امام خامنه ای(مد ظله ): اگر زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشانده شود

    مسئله سوم:  استفاده از عینک،ساعت،حلقه وانگشتر توسط زن در برابر نامحرم چه حکمی دارد؟

  امام خامنه ای (مد ظله ) : اگر زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشانده شود

   مسئله چهارم:

  الف:اگر نامحرم با قصد لذت به وجه وکفین زن نگاه کند .پوشش آن بر زن لازم است  ؟

   ب»:در صورتی که زن آرایش داشته باشد چطور ؟

جواب:امام خامنه ای (دام ظله ):الف وب : در فرض مرقوم،پوشش لازم است

زلال احکام                 شماره 11

 

مسئله اول:خمس مالی که قیمت آن هنگام فروش کمتر از قیمت خرید است .چگونه می باشد؟

جواب :

 امام خامنه ای( مد ظله):سر سال خمسی به مبلغی که در بازار می خرند خمس دارد

مسئله دوم:آیا مبلغی که به عنوان سنوات ،پس از بازنشتگی ،بازخرید ،یا استعفاء به کارمند پرداخت می گردد وبعضا به آن پاداش گفته می شود خمس دارد ؟ودر صورت تعلق خمس ،آیا خمس به محض دریافت باید پرداخت شود یا سر سال خمسی ؟

جواب :

امام خامنه ای( مد ظله): اگر پاداش باشد خمس ندارد

مسئله سوم:

آیا وسائل مورد نیاز پسر اعم از رختخواب ،لباس ،طلا ،خانه و....که برای ازدواج تهیه می شود ،خمس تعلق می گیرد؟

جواب :امام خامنه ای (مد ظله ) :  چنانچه آنها متعارف بوده ومونه محسوب شود خمسی ندارد.

 مسئله چهارم :پول یا اجناسی که والدین جهت جهیزیه دختر کنار می گذارند آیا خمس دارد؟

جواب:امام خامنه ای (دام ظله ):اگر پدر پولی را از در آمد در حد شان به دختر ببخشد ودر اختیار او قرار دهد خمس آن واجب نیست وجناس جهیزیه خمس ندارد

 

زلال احکام            شماره 11              ویژه خواهران

 

مقام معظم رهبری (دام ظله ) :

اصل حجاب ضروری دین است وبی اعتنائی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت وگناه است

مسئله اول:آیا پوشاندن روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟

جواب :

 امام خامنه ای( مد ظله): بله واجب است

مسئله دوم:

با توجه به این که در عرف عشایر وبرخی از روستاویان و...پوشیدن جوراب مرسوم نیست اگر افرادی که در جمع آنها زندگی میکنند بخواهند تمام مدت شبانه روز جوراب بپوشند علاوه بر مشکلات جسمی (گرمای هوا )آن را امری ناپسند می دانند لطفا بفرمائید :

1-آیا چنین اشخاصی می توانند با استفاده از قاعده (لا حرج )پوشش پا نداشته باشند؟

2- آیا می توانند در این مسئله به مرجع دیگر عدول نمایند؟

جواب :امام خامنه ای (مد ظله ):

1- برای زنان پوشیدن پا از نامحرم واجب است وآنچه در سوال ذکر شده مجوز ترک واجب نیست ،بلی لازم نیست  که پوشش مذکور حتما با جوراب باشد *

2- عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه اعلم یا محتمل ا لاعلمیه باشد

*** میتواند از لباس های بلندی استفاده کند که روی پاها را هم بپوشاند

                                                                                         

زلال احکام  شماره 12

مسئله اول:آیابه منافع کسب حلال کودک که زائد بر موونه سال باشد خمس تعلق می گیرد ؟در صورت تعلق ،چه کسی باید بپردازد؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):

بله تعلق می گیرد وبنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد ،خودش باید بپردازد.

مسئله دوم:آیا به جهیزیه یا پولی که برای آن کنار می گذارند خمس تعلق می گیرد  ؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):

الف : اگر بعلت عدم توانائی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز ،ناگزیر از تهیه تدریجی ونگهداری آن برای زمان احتیاج باشید ،ومقدار آن هم به اندازه شان عرفی شما باشد ،که در این صورت جز موونه محسوب می شود وخمس ندارد

ب :پول آن : اگر پول جهیزیه را کنار می گذارند باید سر سال ،خمس آن پرداخت شود ، مگر آن که بخواهد در آینده نزدیک صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایند و با پرداخت خمس آن نتواند باقیمانده لوازم مورد حاجت را تهیه کنند

مسئله سوم:پارچه ای که سال ها قبل  برای جهیزیه کنار گذاشته شده اگر قبل از ازدواج ،توسط دختر یا مادر دختر مورد استفاده قرار گیرد ،آیا به آن پارچه که از عنوان جهیزیه خارج شده و داخل در موونه قرار گرفته ،خمس تعلق می گیرد؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ):

   اگر آن را به دختر بخشیده وتحویل او داده باشند ،در این صورت هر چند با استفاده کردن خود او ویا دیگران به اذن او ،قبل از ازدواج از عنوان جهیزیه خارج شود ،مشمول وجوب خمس نیست ودر غیر این صورت به قیمت خرید ،مشمول خمس می باشد

 

زلال احکام   ویژه خواهران   شماره 12

 

اگر رفتار ما ،تابلوی باورهای دینی ما باشد واگر ظاهر ما آینه باطنمان گردد،شاهد آن است که در عقیده به قران ومکتب ،صادقیم.

حجاب،یکی از این تابلوهاوآینه هاست

مسئله اول:آیا می توان برای پوشش،ازچادر،مانتویا روسری بارنگ روشن استفاده نمود؟

جواب : امام خامنه ای( مد ظله):

اگر موجب جلب نظرنامحرم یا تر تب مفسده دیگری باشدجایز نیست

مسئله دوم:حکم پوشیدن مانتوهای تنگ که حجم بدن درآن نمایان است چیست ؟

جواب :  امام خامنه ای( مد ظله):در فرض مذکور جایز نیست

مسئله سوم:حکم استفاده از کلاه گیس توسط بانوان درتهیه فیلم های تلویزیونی وسینمائی چیست؟

جواب :امام خامنه ای(مد ظله ) :کلاه گیس حکم موی سررانداردلکن اگرزینت محسوب شود یاموجب جلب توجه نامحرم گرددباید نزدنامحرم پوشانده شود

مسئله چهارم:پوشیدن جوراب نازک درانظار عمومی چه حکمی دارد؟

جواب:امام خامنه ای (دام ظله ):جایز نیست

زلال احکام                 شماره 13

مسئله اول:

آیا لباس نوزاد و سیسمونی متعلق خمس واقع می شود؟

 جواب:

 امام خامنه ای( مد ظله):اگر در حد شان باشد ،جز ء موونه است وخمس ندارد

مسئله دوم

متعارف است خانواده دختر همانند جهیزیه ،لباس ووسایلی را تحت عنوان سیسمونی فراهم می کنند ،آیا به این وسایل خمس تعلق می گیرد ؟در صورت تعلق خمس ،چه کسی وچه زمانی باید آن را پرداخت نماید؟

جواب :

آنچه که جزو مخارج خانواده دختر محسوب می شود ،خمس ندارد

مسئله سوم:

آیا به هدیه ای که تا سال خمسی بدون استفاده باقی مانده ،خمس تعلق می گیرد؟

جواب :

امام خامنه ای (مد ظله ) :  هبه وهدیه خمس ندارد

مسئله چهارم :

اگر شخصی بخواهدخانه خود را بفروشد وخانه جدیدی با این پول وپول دیگری خریداری کند ،آیا باید خمس آن را بدهد ؟
جواب :

         امام خامنه ای (مد ظله ): اگر از در آمد بین سال خریده خمس ندارد ولی اگر از پول خمس نداده خانه را خریده خمس آن واجب است                                                                                

 

 

زلال احکام ویژه خواهران شماره 13

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از حضرت جبرئیل(ع) سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ جبرئیل فرمود: بله. (یکی از آنجاهایی که فرشتگان می‌خندند) زمانی است که زن بی‌حجابی و بدحجابی می‌میرد، و بستگان او را در قبر می‌گذارند و روی آن زن را با خشت و خاک می‌پوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان می‌خندند و می‌گویند: تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هر کسی را تحریک می‌کرد و به گناه می‌انداخت(پدر و برادر و شوهرش و...از خود غیرت نشان ندادند) و او را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می‌پوشانند.

 مسئله اول:

آیاپوشش در برابر افراد عقب افتاده ذهنی وافراد مجنون چه حکمی دارد؟

جواب :

 امام خامنه ای( مد ظله):اگر هیچ درک و شعوری ندارد واز شهوت زنها بی اطلاع است وتحریک وتهییج شهوت در مورد او منتفی است ،پوشش  نزد او واجب نیست در غیر این صورت لازم است

مسئله دوم

آیا زن باید بدن وموی خود را از بچه ممیز نابالغ بپوشاند ؟

جواب :

اگر بچه ممیز به مرحله ای رسیده که نگاه کردن به او یا نگاه او به زن موجب تهییج شهوت می شود نگاه به او جایز نیست وباید خود را نزد او بپوشاند

مسئله سوم:

پوشیدن لباسی که پوشش مناسب ندارد (مثلا یقه باز تا نصف سینه ) در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟

امام خامنه ای (مد ظله ) :  موارد مختلف است ،چنانچه موجب ترتب مفسده باشد ،جایز نیست

 

زلال احکام                 شماره 14

مسئله اول:

اگر شخصی بخواهد خانه خود را بعد از چند سال زندگی در آن به فرزندان خودش ببخشد،آیا قبل از بخشش باید خمس آن را بدهد؟

 جواب:

 امام خامنه ای( مد ظله):در فرض مرقوم ،خمس ندارد

مسئله دوم

آیا بخشش اموال به قصد فرار از خمس ،جایز است؟

جواب :

امام خامنه ای( مد ظله):اگر به مقداری باشد که عرفا مناسب شان بخشنده باشد وبخشش صوری وبه قصد فرار از خمس هم نباشد ،خمس ندارد،ولی اگر بخشش صوری و برای فرار از خمس باشد ،خمس واجب ساقط نمی شود

مسئله سوم:

آیا به پولی که همسر از حقوق خود به شوهرش می بخشد خمس تعلق می گیرد و اگر شوهر این خانم پولی را برای هزینه های شخصی به خانم بدهد ،حکم چگونه است؟

ب:در صورت عدم تعلق خمس ومخلوط شدن پول مذکور با اموال شوهر ،شوهر در پایان سال خمسی چگونه می تواند خمس مازاد مال خود را حساب کند؟

جواب :

 امام خامنه ای( مد ظله):  الف: اگر از در آمد بین سال ودر حد شان زن باشد خمس آن واجب نیست ولی هر کاری برای فرار از خمس جایز نیست

ب: برای مصالحه به یکی از وکلای مجاز اینجانب مراجعه نماید

ولی اگر از پول خمس نداده خانه را خریده خمس آن واجب است                                                                                                  

 

زلال احکام                شماره 15

مسئله اول:

آیا به ماشینی که ازآن برای امرارمعاش استفاده می شود خمس تعلق می گیرد ؟در صورتی که ماشین را بفروشد چطور؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):

اگرماشین رابرای استفاده شخصی خریده وبعداً به جهت احتیاج ازآن استفاده کاری    می کندخمس نداردواگر برای وسیله کارخریده حکم سرمایه راداردکه اگراز درآمد بین سال تهیه کرده به قیمت خریدخمس دارد

 مسئله دوم

 قطعه زمینی ازپدرم به ارث برده ام آیابه پولی که ازمحصولات آن عایدم می شود  خمس وزکات تعلق می گیرد؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):

عوائدات ارث حکم درآمد بین سال دارد

 مسئله سوم:

  لباس ها ووسایلی که براساس نیاز خریده وازآن استفاده کرده ایم ،اگرپس ازاستفاده وقبل ازسال خمسی ازآن بی نیاز شدیم،آیا متعلق خمس واقع می شود ؟درصورتی که بعد از سال خمسی ازآن بی نیاز شویم حکم چگونه است ؟

جواب: امام خامنه ای( مد ظله):

در هر دو فرض مذکور ،خمس تعلق نمی گیر


بازگشت