صفحه اصلي > مدیریت اجتماعی > بیاییم معشوق خداشویم4

بیاییم معشوق خداشویم4


18 دی 1392. نويسنده: maleki

بیاییم معشوق خداشویم4

امام حسن عسگری(علیه السلام):

 

 خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر  کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کسمعتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَنبه من، از من طلب مغفرتنماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتماز اول و آخرزنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت منمسئلت نمایند تمام حاجاتایشان را می دهم و ازرحمتوسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341

  

                                                                کانون بسیج فرهنگیان شهیدبهشتی ناحیه 2


بازگشت