صفحه اصلي > بصیرت > همگام با ولایت8

همگام با ولایت8


18 دی 1392. نويسنده: maleki

همگام با ولایت8

در ماجراي نوزدهم ديماه و حوادثي که به مناسبت برگزاري چهلم ها به صورت پي در پي بوجود آمد نکته اساسي اين است که مردم متدين آماده فداکاري بر دستگاهي که از لحاظ قدرت مادي هيچ کم و کسر نداشت طوري پيروزشدند که هم آن دستگاه گيج ماند، هم همه محاسبه گران سياسي مبهوت ماندند يعني مثل طوفاني نظامي را که مردم متدين و فداکار با آن مقابل شدند، در نورديد

کانون بسیج فرهنگیان شهیدبهشتی ناحیه 2


بازگشت